Месечни отчети - Второстепенни разпоредители с бюджет Дата на качване
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2019 г. 13.05.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2019 г. 10.04.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2019 г. 13.03.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2019 г. 13.02.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 29.02.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2016 г.  

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 17, 2019

    Заседание 23.04.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 22, 2019

    Заседание 28.03.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация