Годишен отчет

 Годишни отчети Дата на качване
Приложение 1.3 от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 01.06.2020 г. 
Баланс и ОПР към 31.12.2019 г. 01.06.2020 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Годишен отчет ДЕС за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Годишен отчет СЕС - КСФ за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Годишен отчет СЕС - РА за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Годишен отчет СЕС - ДМП за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Годишен отчет за чужди средства за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Оповестявания към 31.12.2019 г. на Община Сърница 01.06.2020 г. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------ 
Приложение 1.3 от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 26.03.2019 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за ДЕС 2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за СЕС - КСФ 2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за СЕС - РА 2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за СЕС - ДМП 2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за чужди средства 2018 г. 26.03.2019 г.
Оповестявания към ГФО 2018 г. на ОБЩИНА СЪРНИЦА 26.03.2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Одитен доклад 17.09.2018 г.
Баланс и ОПР 17.09.2018 г.
Сборен отчет по 1.3 от Заповед №ЗМФ1338 от 2015 г. 17.09.2018 г.
Приложение 1.4. от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 17.09.2018 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за ДЕС 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за СЕС - КСФ 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за СЕС - РА 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за чужди средства 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за ДМП 2017 г. 17.09.2018 г.
Приложение към ГФО за 2017 г. 17.09.2018 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Решение №59/30.05.2017 на ОбС Сърница за Приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. 01.06.2017 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за ДЕС 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за СЕС - КСФ 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за средства от РА 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за чужди средства 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за средствата от ДМП 2016 г. 22.03.2017 г.
Приложение 1.4 към Заповед ЗМФ-13382015 22.03.2017 г.
Оповестявания към ГФО 2016 г. на ОБЩИНА СЪРНИЦА 22.03.2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Баланс на община Сърница за 2015 г.  
Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2015 г.  
Годишен отчет за изпълнението на средставата от ЕС за 2015 г.  
Годишен отчет за изпълнението на чуждите средства за 2015 г.  
Одитен доклад - Част IОдитен доклад - Част II  
Одитно становище  
Оповестявания към ГФО 2015 на ОБЩИНА СЪРНИЦА  

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • September 18, 2020

    Заседание 24.09.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • July 22, 2020

    Заседание 29.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация