Годишен отчет

 Годишни отчети Дата на качване
Одитен доклад 17.09.2018 г.
Баланс и ОПР 17.09.2018 г.
Сборен отчет по 1.3 от Заповед №ЗМФ1338 от 2015 г. 17.09.2018 г.
Приложение 1.4. от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 17.09.2018 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за ДЕС 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за СЕС - КСФ 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за СЕС - РА 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за чужди средства 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за ДМП 2017 г. 17.09.2018 г.
Приложение към ГФО за 2017 г. 17.09.2018 г.
Решение №59/30.05.2017 на ОбС Сърница за Приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. 01.06.2017 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за ДЕС 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за СЕС - КСФ 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за средства от РА 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за чужди средства 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за средствата от ДМП 2016 г. 22.03.2017 г.
Приложение 1.4 към Заповед ЗМФ-13382015 22.03.2017 г.
Оповестявания към ГФО 2016 г. на ОБЩИНА СЪРНИЦА 22.03.2017 г.
Баланс на община Сърница за 2015 г.  
Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2015 г.  
Годишен отчет за изпълнението на средставата от ЕС за 2015 г.  
Годишен отчет за изпълнението на чуждите средства за 2015 г.  
Одитен доклад - Част IОдитен доклад - Част II  
Одитно становище  
Оповестявания към ГФО 2015 на ОБЩИНА СЪРНИЦА  

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • February 21, 2019

    Заседание 27.02.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация