Дружество по ЗЗД „Иновации“ ( Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД и Прайм Консултинг ЕООД ) изпълнява договор с МРРБ за оказване на Техническа подкрепа за ефективно провеждане на Петата процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление. В тази връзка следва да проведем анкетни проучвания за прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление сред общинските съветници и гражданите в общините, подали своите кандидатури и преминали проверката за административно съответствие.

Анкетните проучвания сред гражданите ще бъдат извършени от независими анкетьори на терен и по телефон. С цел осигуряване на максимална прозрачност на извършваното проучване, бихме искали да бъде дадена възможност на по-голяма група граждани да изразят своето мнение относно прилагането на 12-те принципа за добро управление, като за целта предлагаме на интернет страницата на общината да бъде публикуван линк към въпросника за електронно попълване. Линкът за проучването ще бъде отворен за попълване до 06.08.2020г.

https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • September 18, 2020

    Заседание 24.09.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • July 22, 2020

    Заседание 29.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация