nezavisim jivot

ОБЯВА

Като бенефициент по процедура „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., община Сърница стартира втори прием на документни от кандидати за социални асистенти и домашни помощници, както и заявления от потребители във връзка с приключилата програма „Нови възможности за грижа”

 

1. Кандидатите за социални асистенти и домашни помощници подават следните документи:

-          Заявление за постъпване на работа (по образец);

-          Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;

-          Автобиография;

-          Копие от диплома за завършено образование, ако има и оригинал за справка.

След проверката на документите, всички одобрени кандидати преминават на втори етап – интервю. Одобрените на интервюто ще бъдат поканени за сключване на договори, като трябва да представят следните документи:

-          Медицинско свидетелство за работа;

-          Свидетелство за съдимост;

-          Копие на трудова книжка.

-         

Потребителите от „Нови възможности за грижа” подават заявление по образец, че искат да продължат да получават услуги по новия проект.

Всички документи, които се подават по образци, ще бъдат предоставени като бланки за попълване от Общината.

Документите се представят на адрес: ул. „Свобода” №20, гр. Сърница – в сградата на Общината – етаж 3 - Деловодство. Приемът на документи започва на 01.03.2016 и приключва на 07.03.2016 г. до 12.00 ч. 

Лице за контакт: Селвие Джасурова – 0895 500 983

nezavisim jivot2

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • February 21, 2019

    Заседание 27.02.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация