nezavisim jivot

Бяха разгледани подадените документи от желаещите лица да предоставят социални услуги и комисията реши всички кандидати да преминат към втори етап и да бъдат поканени на интервю. Списък на кандидатите:

1 Ава Мехмедова Орцева
2 Аве Мустафа Али
3 Айше Джамал Ялдъз
4 Айше Мустафа Искендер
5 Айше Мустафова Узун
6 Али Тефиков Лешков
7 Алие Реджеп Мерджан
8 Арфе Реджеп Януз-Моламехмедова
9 Асибе Аки Сиджимова
10 Асибе Ахмед Трампова
11 Асибе Исмаил Касъклиева
12 Асибе Исмаил Талипова
13 Асибе Рамаданова Кехайова
14 Асибе Реджепова Байрямчева
15 Асибе Халил Фере
16 Асибе Халилова Ардалиева
17 Атидже Ахмед Генч
18 Атидже Мустафова Звездова
19 Ахмед Исмаил Фандък
20 Ахмед Неджими Халил
21 Барие Рамиз Молаахмед
22 Джемиле Аки Бозова
23 Джемиле Кемал Карамолла
24 Джемиле Реджепова Семерджиева
25 Джемиле Саитова Камберова
26 Джемиле Шукри Цингар
27 Джиляна Ислямова Трампова
28 Джиляна Реджепова Байрактар
29 Екри Реджепов Цингарев
30 Елена Юлиева Каптиева
31 Емине Абдулахова Ариф
32 Емине Ибрахим Вурал
33 Емине Реджеп Джасур
34 Емине Реджепова Трампова
35 Емине Халилова Ардалиева
36 Зейнеб Кадри Мутлу
37 Зейнеп Керим Маслева
38 Зейнепа Аки Касъклиева
39 Исмаил Салих Туджар
40 Красен Мирославов Индяков
41 Къдрие Кемал Пехлеван
42 Литифе Рамзиева Ибишева
43 Мехмед Аюпов Дренков
44 Мехрема Алиосман Муса
45 Мехрема Мустафова Трампова
46 Муса Мустафа Дурлу
47 Мустафа Муса Ибрахим
48 Надие Неджимиева Генчева
49 Неджими Исмаилов Кендичев
50 Нури Мустафов Бадев
51 Раджие Исуф Двуяк
52 Радифе Рефатова Кимова
53 Реджеп Халилов Джасуров
54 Рукие Сабри Сюлейман - Орцева
55 Рукие Сали Ерсой
56 Руси Галинов Бачов
57 Сайде Алиева Дерменджиева
58 Салих Алиосман Кехая
59 Салих Мустафа Кавунски
60 Салих Реджеп Карамолла
61 Салих Халилов Камберов
62 Салих Хелмиев Чаушев
63 Салихе Ибрахим Дурльова
64 Сюлейман Шукриев Куртов
65 Фатима Али Вехби
66 Фатиме Мустафова Кельова
67 Фатиме Реджеп Узун
68 Фатме Ахмедова Даилова
69 Фатме Ахмедова Куртова
70 Фатме Ахмедова Пашова
71 Фатме Исмаил Кисьова
72 Фатме Исмаил Туджар
73 Фатме Исмаилова Шлянгова
74 Фатме Кадриева Айрова
75 Фатме Кемилова Алендарова
76 Фатме Неджуми Байрактар
77 Фатме Реджеп Ислям
78 Фатме Салих Ардалиева
79 Фатме Салих Сюлейман
80 Фатме Сюлейманова Дюкенджиева
81 Фатме Факри Моллаали
82 Фатме Феим Туджар
83 Фейзе Кемалова Куртова
84 Фейзе Кемил Маслева
85 Фейзе Реджеп Тинева
86 Ферде Ахмед Мандраджиева
87 Фикрие Кемил Мандраджи
88 Хава Билелова Ворукова
89 Халид Галипов Ардалиев
90 Халил Мустафа Айри
91 Хатидже Хасан Ворукова
92 Шукрие Мустафова Башлиева
93 Шукрие Салих Кисьоска
94 Шукрие Феим Ахмед
95 Яшар Шевкет Воруков

nezavisim jivot2

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • September 18, 2020

    Заседание 24.09.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • July 22, 2020

    Заседание 29.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация