nezavisim jivot

След проведените интервюта с кандидатите за преки доставчици за социалните услуги „социален асистент” и „домашен помощник”, Комисията класира следните кандидати:

Одобрени кандидати:

Фатме Ахмед Реджепова 16
Джемиле Джамал Кацар 15
Емине Ахмед Айри 15
Фатме Асан Дрешева 15
Фатме Шукри Ислям 15
Aвизе Ракипова Айрова 14
Айше Сабриева Даилова 14
Алие Реджепова Пилева 14
барие мехмед туджар 14
Зейнеп Реджеп Пехливан 14
Найле Алиева Аличауш 14
Небие Ахмедова Джасурова 14
Неджими Ибрахим Ариф 14
Незифе Кемал Аликанова 14
Фатме Ахмед Пехливанова 14
Фатме Реджеп Байрактар 14
Фейзе Исмет Исмаил 14
Шукри Реджеп Генч 14
Шукрие Салих Трампова 14
Елисавета Орцева Шондрова 13
Мехруна Сабриова Газинова 13
Фатме Сабри Дурлева 13
Джамал Мустафа Ерсой 12
Рефат Али Вехов 12
Сали Рефат Али 12
Фатме Кезимова Омбашиева 12
Хатидже Али Сертоглу 11

nezavisim jivot2

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация