nezavisim jivot

Бяха разгледани подадените документи от желаещите лица да предоставят социални услуги, като комисията реши всички кандидати да преминат към втори етап и да бъдат поканени на интервю. Списък на кандидатите:

1 Aвизе Ракипова Айрова
2 Айше Сабриева Даилова
3 Алие Реджепова Пилева
4 барие мехмед туджар
5 Джамал Мустафа Ерсой
6 Джемиле Джамал Кацар
7 Елисавета Орцева Шондрова
8 Емине Ахмед Айри
9 Зейнеп Реджеп Пехливан
10 Мехруна Сабриова Газинова
11 Найле Алиева Аличауш
12 Небие Ахмедова Джасурова
13 Неджими Ибрахим Ариф
14 Незифе Кемал Аликанова
15 Рефат Али Вехов
16 Сали Рефат Али
17 Фатме Асан Дрешева
18 Фатме Ахмед Пехливанова
19 Фатме Ахмед Реджепова
20 Фатме Кезимова Омбашиева
21 Фатме Реджеп Байрактар
22 Фатме Сабри Дурлева
23 Фатме Шукри Ислям
24 Фейзе Исмет Исмаил
25 Хатидже Али Сертоглу
26 Шукри Реджеп Генч
27 Шукрие Салих Трампова

nezavisim jivot2

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • February 21, 2019

    Заседание 27.02.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация