zamkmet

 Халил Мехмед Байрактар

Дата на раждане:
11.12.1990
Гражданство:
българско 
Семейно положение:
неженен 
Настояща длъжност:
Зам. Кмет Община Сърница
Образование:висше

Учебно заведение Придобити образователни степени и дипломи
1997 -2009 средно образование -СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - Сърница
2009-2014 Висше –Аграрен университет -Пловдив


Езикови умения:  Английски
Други умения: компютърна грамотност

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 07, 2020

    Заседание 08.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация