zamkmet

 Халил Салих Туджар

Дата на раждане:
17.09.1988
Гражданство:
българско 
Семейно положение:
женен 
Настояща длъжност:
Зам. Кмет Община Сърница
Образование: Висше

Учебно заведение Придобити образователни степени и дипломи
2007-2011 Висше образование - Стопанска академия "Д.А Ценов" гр. Свищов - Бакалавърска степен
2011-2012 Висше образование - Стопанска академия "Д.А Ценов" гр. Свищов - Магистърска степен

Други умения: компютърна грамотност

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • November 20, 2020

    Заседание 26.11.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • October 26, 2020

    Заседание 29.10.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация