kmet
Неби Бозов

Дата на раждане: 
31.10.1978 г.
Гражданство: 
Българско
Семейно положение: 
Женен
Настояща длъжност: 
Кмет на Община Сърница
Образование: 
Висше , Счетоводство и контрол


Учебно заведение Придобити образователни степени и дипломи
15.09.1985г. - 30.06.1994г. Основно образование в СОУ „Св. Св. Кирил и Медодий” - гр.Сърница
15.09.1994г. – 30.06.1997г. Икономически техникум гр. Пазарджик
1997г. – 2001г. Стопанска академия "Д.А Ценов" гр. Свищов


Езикови умения:  Английски
Други умения: Компютърна грамотност

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 07, 2020

    Заседание 08.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация