kmet

Неби Бозов

Дата на раждане: 
31.10.1978 г.
Гражданство: 
Българско
Семейно положение: 
Женен
Настояща длъжност: 
Кмет на Община Сърница
Образование: 
Висше , Счетоводство и контрол


Учебно заведение Придобити образователни степени и дипломи
15.09.1985г. - 30.06.1994г. Основно образование - СОУ „Св. Св. Кирил и Медодий”, гр. Сърница
15.09.1994г. - 30.06.1997г. Средно образование - Икономически техникум, гр. Пазарджик
1997г. - 2001г. Висше образование Стопанска академия "Д.А Ценов", гр. Свищов

Езикови умения:  Английски
Други умения: Компютърна грамотност

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • November 20, 2020

    Заседание 26.11.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • October 26, 2020

    Заседание 29.10.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация