ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЪРНИЦА

2222 page 0001

2222 page 0002

2222 page 0003

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД СЪРНИЦА, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 590/05.08.2016г.

2222 001 page 001

2222 001 page 002

2222 001 page 003

2222 001 page 004

2222 001 page 005

2222 001 page 006

2222 001 page 007

2222 001 page 008

2222 001 page 009

2222 001 page 010

2222 001 page 011

2222 001 page 012

2222 001 page 013

2222 001 page 014

2222 001 page 015

2222 001 page 016

2222 001 page 017

2222 001 page 018

2222 001 page 019

2222 001 page 020

2222 001 page 021

2222 001 page 022

2222 001 page 023

2222 001 page 024

2222 001 page 025

2222 001 page 026

2222 001 page 027

2222 001 page 028

2222 001 page 029

2222 001 page 030

2222 001 page 031

2222 001 page 032

2222 001 page 033

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • November 20, 2020

    Заседание 26.11.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • October 26, 2020

    Заседание 29.10.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация