Сайтът на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци, вече е активен.

Той е достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез него всеки гражданин с избирателни права може:

- Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

- Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

- Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

eu elections 2019

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация