ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ И МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СИК И ПСИК, за  произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

За секции 133900001, 133900002, 133900003  ще бъдат предадени на 25 май 2019 г. в 17.00 ч.

За секция 133900004на 25 май 2019 г. в 16.00 ч.

За секция 133900005на 25 май 2019 г. в 16.30 ч.

За секция 133900006на 25 май 2019 г. в 17.30 ч.

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация