ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ И МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СИК И ПСИК

Раздаването на бюлетините и изборните материали на СИК и ПСИК ще се извърши на 25.03.2017 г. от представители на общинска администрация по следния график:

За секции 133900001, 133900002, 133900003  ще бъдат предадени в 17.00 ч.

За секция 133900004 – в 16.00 ч.

За секция 133900005 – в 16.30 ч.

За секция 133900006 – в 17.30 ч.

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация