Село Медени поляни се намира в планински район, или по-точно в Западните Родопи. Надморската височина на селото е около 1430 метра.Основният поминък на населението е животновъдството, събирането на диворастящи плодове и гъби.

Населението на Медени поляни е 705 души.

Признато е от населена местност за село с указ 129 /обн.11.04.1961 г.

Легендите разказват, че местното население се е заселило тук - високо в планината, за да се избегнат набезите на крадците, като по този начин са мислели, че животът ще им бъде по-спокоен и същевременно ще имат възможност за развитието на животновъдството, което е било основен поминък и е и днес.

На територията на кметството съществува основно училище "Георги Сава Раковски". Училището е открито на 16 септември 1930 година и се е помещавало в стара турска казарма. През 1968 година е построена сегашната училищна сграда, в която се обучават по-малко от 85 деца до VIII клас.В съседство на училището съществува и целодневна детска градина, в която се обучават най-малките жители на кметството.

Проекто-наредби

Заседания

  • February 22, 2018

    Заседание 27.02.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 23, 2018

    Заседание 26.01.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация