Във връзка с Писмо с изх.№ 101900-156/29.01.2020г. и наш вх.№ СР-0328/30.01.2020г. на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пазарджик, се издава настоящата Заповед № З-040/30.01.2020 на Кмета на община Сърница относно създаване на организация за следене и предоставяне на информация за степента на вятъра и поривите на територията на Община Сърница и предприемане на своевременни превантивни мерки.

Заповед З 040 30.01.2020 page 0001
Заповед З 040 30.01.2020 page 0002

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • July 22, 2020

    Заседание 29.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация