logo mvr

Предупреждение за времето 27.02.2020 page 0001

Предупреждение за времето 27.02.2020 page 0002

Предупреждение за времето 27.02.2020 page 0003

Предупреждение за времето 27.02.2020 page 0004

Предупреждение за времето 27.02.2020 page 0005

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 01, 2020

    Заседание 02.04.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 16, 2020

    Заседание 17.03.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация