logo sarnitsa new

Уважаеми граждани на Община Сърница,

Днес Народното събрание обяви извънредно положение на територията на Република България във връзка с бързото разпространение на COVID-19 в страната.

В тази връзка незабавно след решението на Народното събрание кмета на Община Сърница свика Общинския щаб за защита при бедствия на Община Сърница, който със свое решение сформира Общински кризисен щаб за превенция разпространението на вируса COVID-19 на територията на общината, в който бяха включени представители на всички държавни и общински институции, лекарите, имамите, представители на местния бизнес. Същият проведе незабавно заседание, като бяха запознати с предприетите мерки на национално и общинско ниво, които представям и на вас

Със заповед на Министъра на здравеопазването са въведени следните противоепидемични мерки на територията на цялата страна, които са абсолютно задължителни за всички граждани. Те са както следва:

 • Преустановяват се посещенията във увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
 • Преустановяват се учебните занатия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, залени училища, екскурзии и други в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации). При възможност се въвеждат дистанционна форма на обучение.
 • Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
 • Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
 • Преустановяват се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други);
 • Всички работодатели , в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да провеждат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, т.ч.филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена, персонала и недопускат служители външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 • Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планово-оперативна дейност, включително присаждането на органи на живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
 • Ограничен е достъпа до държавните и общинските институции, в това число и до общинска администрация, като е въведен пропускателен режим само за най-неотложните случаи. Създадена е организация за приемане по електронен път на заявления и молби.

Областните управители, кметовете и органите на Министерство на вътрешните работи оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Срокът на обхвата на мерките е до 29.03.2020г., като може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Въпреки предприетите мерки, най-добрата превенция за Вас и Вашите семейства е ограничаване на излизанията, контактите с други лица, особено тези, идващи от много засегнати държави, както и избягванията на масовите места. При съмнения за заразяване или поява на симптоми, моля незабавно да се обърнете към лекуващите си лекари по телефон, за да могат да бъдат предприети превантивни мерки за изследвания и последващо лечение без риск за медицинските лица и другите хора.

Апелираме към всички за отговорно и стриктно спазване на нарежданията на държавните и общинските органи. От нас и нашите отговорни действия зависи да опазим живота и здравето на всички ни.

Натиснете тук, за да се запознаете и със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 30, 2020

  Заседание 02.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация