logo sarnitsa new

Уважаеми граждани на Община Сърница,

Днес Общинският кризисен щаб за превенция и разпространение на коронавируса на територията на Община Сърница излезе със свое решение относно завръщането в Община Сърница на наши граждани, работещи и постоянно пребиваващи в чужбина. Предвид създалата се кризисна ситуация и отговорността и приноса на всеки един за недопускане разпространението на вируса COVID-19 на територията на Община Сърница ви уведомяваме, че е въведено задължение към всички лица  при наличие на информация за роднини, съседи, близки и познати лица от чужбина, пристигнали или завърнали се на територията на Община Сърница след 17.03.2020г. да информират органите на Общинска администрация Сърница на тел. 0889 14 30 98. Целта на уведомяването е да запознаем новопристигналите лица и РЗИ – Пазарджик с поставянето им под задължителна 14 дневна карантина, която трябва да предприемат с цел предпазване от разпространение на евентуална зараза от COVID-19.

Във връзка с извънредното положение в страната предоставяме на Вашето внимание телефон, на които можете да задавате въпроси, свързани с изпълнението на препоръките на Националния оперативен щаб и Общинския кризисен щаб за борба с Корона вируса Covid-19: тел. 0889 14 30 98.

В случаи на възникнали спешни ситуации на крайно нуждаещи се хора, същите могат да заявяват необходимостта си от продукти от първа необходимост – храна, консумативи или лекарствени медикаменти. Покупките се извършват със средства на гражданите, а доставката е безплатна.В тези случаи моля да използвате посоченият телефон.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 01, 2020

    Заседание 02.04.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация