NOI

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
   ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК

Във връзка със стартиране на програмата за профилактика и рехабилитация за 2020 г., ТП на НОИ – Пазарджик уведомява, че удостоверенията за ползване на парични помощи за профилактика и рехабилитация се издават в дните:

вторник  и  четвъртък
от 830 ч. до 1630 ч.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация