logo sarnitsa new

Днес отбелязваме Международния ден за безопасност на движението по пътищата. Съобразно националната, областната и общинската стратегия за безопасност на движението по пътищата популяризираме темата сред гражданите чрез провеждане на различни мероприятия, информационни и образователни кампании. В тази връзка представяме на Вашето внимание поместеното по-долу видео за статистиката на безопасност на пътищата в България и Европейския съюз. И отново призоваваме всички участници в движението да спазват законите, за да опазим живота и здравето на всички ни.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • July 22, 2020

    Заседание 29.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация