logo sarnitsa new

ПОКАНА
За
Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2019г.

 

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на задълженията на Община Сърница в съответствие с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница, кани всички граждани на общината, представители на бизнес-средите, неправителствени организации, пенсионери, второстепенните разпоредители с бюджет  и цялата общественост на публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2019г.

Мероприятието ще се проведе на 16.09.2020г. (сряда) от 10,00 часа в залата на Общински съвет Сърница, намираща се в сградата на Младежки дом в гр.Сърница.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това на интернет страницата на общината – http://www.sarnitsa.bg/администрация/бюджет-и-отчети/годишен-отчет

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2019г. на Община Сърница могат да се предоставят в деловодството на Община Сърница или на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 16.09.2020г. (сряда).

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на бюджета на Община Сърница за 2019г.

С уважение,
Салих Османджиков
Председател на Общински съвет  Сърница

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • July 22, 2020

    Заседание 29.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация