logo sarnitsa new

З 289 от 28.10.2020г. page0001

З 289 от 28.10.2020г. page0002

З 289 от 28.10.2020г. Приложение1 page0001

З 289 от 28.10.2020г. Приложение1 page0002

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • November 20, 2020

    Заседание 26.11.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • October 26, 2020

    Заседание 29.10.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация