17264345 431064170567820 5161111178322728090 n

До всички членове
На СИК - Община Сърница

О Б Я В А

На 18.03.2017г. в зала на Общински Съвет – Сърница /ет.2-ри над Пощата/ ще се проведе обучение на членовете на СИК /Секционни Избирателни Комисии/ на територията на община Сърница във връзка с произвеждането на Парламентарни избори 2017. Лектори на обучението ще бъдат представители на РИК /Районна Избирателна Комисия/ - Пазарджик.

Присъствието на членовете на СИК е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !

Проекто-наредби

Заседания

  • December 11, 2017

    Заседание 12.12.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • November 23, 2017

    Заседание 29.11.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация