logo sarnitsa

CCI21032017

CCI21032017 0001

CCI21032017 0002

CCI21032017 0003

CCI21032017 0004

CCI21032017 0005

CCI21032017 0006

CCI21032017 0007

CCI21032017 0008

CCI21032017 0009

Проекто-наредби

Заседания

  • July 20, 2017

    Заседание 26.07.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 28, 2017

    Заседание 29.06.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация