logo sarnitsa

CCI21032017

CCI21032017 0001

CCI21032017 0002

CCI21032017 0003

CCI21032017 0004

CCI21032017 0005

CCI21032017 0006

CCI21032017 0007

CCI21032017 0008

CCI21032017 0009

Проекто-наредби

Заседания

  • February 22, 2018

    Заседание 27.02.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 23, 2018

    Заседание 26.01.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация