logo sarnitsa

СЪОБЩЕНИЕ

Община Сърница уведомява всички граждани и фирми за смяна на обслужващата банка, считано от 03.04.2017 г.

Банковите сметки на общината вече ще са в "Интернешънъл Асет Банк" АД.

Както до сега общината ще разполага с 6 /шест/ отделни сметки, а именно:

Интернешънъл Асет Банк АД
BIC: IABGBGSF
1. Приходна банкова сметка – за постъпления от местни данъци, такси и наеми на общинско имущество

BG23 IABG 7491 8427 0982 00

2. Бюджетна банкова сметка BG82 IABG 7491 3127 0886 27
3. Извънбюджетна сметка за средства от Национален фонд BG74 IABG 7491 3227 1725 95
4. Извънбюджетна сметка за средства от РА към ДФ „Земеделие” BG47 IABG 7491 3227 1725 96
5. Набирателна сметка съхранение на чужди средства BG70 IABG 7491 3327 3128 48
6. Сметка за безлихвени заеми по ПРСР BG69 IABG 7491 3127 1017 62

Заседания

  • May 25, 2018

    Заседание 30.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация