image large

План за защита на горските територии от пожари на територията на община Сърница

План за действие при гасене на горските пожари на територията на община Сърница през 2017 година

Заповед №РД-76/05.04.2017 на Областния управител на област Пазарджик относно определяне на пожароопасния сезон в горските територии на територията на област Пазарджик.

CCI25042017

CCI25042017 0001

CCI25042017 0002

Проекто-наредби

Заседания

  • December 11, 2017

    Заседание 12.12.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • November 23, 2017

    Заседание 29.11.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация