logo sarnitsa

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че ОБЩИНА СЪРНИЦА, има Инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на: „Нови улици, детски площадки и паркинг  в местност „Черновръх“ по КВС на гр. Сърница и с. Побит Камък, общ. Сърница“.

Проекто-наредби

Заседания

  • November 10, 2017

    Заседание 10.11.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • October 19, 2017

    Заседание 24.10.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация