DIAL logo 400

На 17.05.2017 г. от "ВКТВ" ЕООД Велинград предоставят проби от питейна вода от каптаж "Скарата" - гр. Сърница в измервателна лаборатория "ЕКОЛАБ" към "ДИАЛ" ООД относно изследване на питейната вода за наличие на радиоактивни частици.

След направеното изпитване от страна на лабораторията са изготвени протоколи за извършеното изпитване, от които става ясно, че всички показатели са в рамките на общоприетите референтни стойности и норми и че НЯМА заплахи от радиоктивно замърсяване на питейната вода в Сърница.

Приложено на линковете по-долу могат да се видят и двата протокола от направените изследвания:

Протокол №2017/2367 от 31.05.2017 г.

Протокол №2017/2367А от 31.05.2017 г.

Заседания

  • May 25, 2018

    Заседание 30.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация