pos e1478104155925

От началото на месец юни местните данъци и административните услуги към общината могат да се заплащат посредством притежавани от лицата дебитни и кредитни карти на ПОС-терминал, който се намира във фронт-офиса в сградата на общинска администрация. Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти – VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Vpay, БОРИКА.

Предимствата на парични транзакции с ПОС-терминал са големи. От една страна се улесняват разплащанията в оборота. От друга страна при плащанията с ПОС-терминал не се удържат такси за лицата.

Заседания

  • May 25, 2018

    Заседание 30.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация