15064 650 3

Със свое решение Министерски съвет одобри присъединяването на пътната отсечката от местността Овчарниците до с.Медени поляни към списъка на общинските пътища. Така около 5 километровото трасе от държавна собственост преминава в общинска. С изменението общата дължина на пътищата, общинска собственост, в Сърница става 11.538км.


Инициативата и предложението за промяната са на кмета на общината – г-н Бозов и общинска администрация Сърница. Това бе продиктувано от сериозната необходимост от реконструкция на въпросното трасе. С одобрените промени в списъка на общинските пътища Община Сърница ще има възможност да кандидатства по програми, финансирани с европейски средства, за предоставяне на необходимите парични ресурси за ремонта и рехабилитацията на пътя. Така едновременно ще се изпълнят две цели: подобряване на инфраструктурата в общината и създаване на по-добри условия за развитие на икономиката и в частност туризма в района.

Заседания

  • May 25, 2018

    Заседание 30.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация