logo sarnitsa

    З А П О В Е Д

510

Гр. Сърница, 19.07.2017 г.

На основание чл.44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с извършването на частичен ремонт на отсечка от пътя SML-3086 /III-197/ (гр. Сърница – граница с общ. Доспат)

НАРЕЖДАМ:

Да бъде спряно движението по път SML-3086 /III-197/ (гр. Сърница – граница с общ. Доспат) в отсечката от Ваканционно селище „ИВА” до разклона за местност „Чаарджик” за периода:

-   На 20.07.2017 – от 08.00 – 17.00 ч. – за всички видове автомобили;

-   На 20.07.2017 – от 08.00 – до 08.00 ч. на 21.07.2017 г. -  за тежкотоварни автомобили.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Халил Байрактар – зам.-кмет на община Сърница.

                                             Подпис:…………….

                                                      Неби Бозов

                                                                           /Кмет на общ. Сърница/

Заседания

  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…
  • August 10, 2018

    Заседание 13.08.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация