logo sarnitsa

Уведомление за актуализиране на Програмата за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. С актуализираната План/Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. можете да се запознаете като натиснете върху линка.

Проекто-наредби

Заседания

  • October 19, 2017

    Заседание 24.10.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 26, 2017

    Заседание 28.09.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация