logo sarnitsa

Уведомление за актуализиране на Програмата за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. С актуализираната План/Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. можете да се запознаете като натиснете върху линка.

Заседания

  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…
  • August 10, 2018

    Заседание 13.08.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация