logo sarnitsa

Уведомление за актуализиране на Програмата за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. С актуализираната План/Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. можете да се запознаете като натиснете върху линка.

Проекто-наредби

Заседания

  • February 22, 2018

    Заседание 27.02.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 23, 2018

    Заседание 26.01.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация