logo sarnitsa

Уведомление за актуализиране на Програмата за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. С актуализираната План/Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. можете да се запознаете като натиснете върху линка.

Проекто-наредби

Заседания

  • December 11, 2017

    Заседание 12.12.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • November 23, 2017

    Заседание 29.11.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация