logo sarnitsa

Уведомление за актуализиране на Програмата за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. С актуализираната План/Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. можете да се запознаете като натиснете върху линка.

Заседания

  • May 25, 2018

    Заседание 30.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация