logo sarnitsa

CCI03112017

CCI03112017 0001

CCI03112017 0002

CCI03112017 0003

Проекто-наредби

Заседания

  • January 08, 2018

    Заседание 09.01.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • December 21, 2017

    Заседание 28.12.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация