photo orig 1462513

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Дирекция "Социално подпомагане" - Велинград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с предстоящото приемане на Заявление – декларации от 11.12.2017г. за получаване на безплатен винетен стикер за 2018 година, по Наредба № Н-19/2008 г., Ви информираме следното:

1. Необходимо е прилагане на копие за свидетелство за регистрация на лекия автомобил, както и ОРИГИНАЛ за справка.

2. При наличие на стари талони /където липсва обемът на двигателя на автомобила и мощност/, е необходимо да се пререгистрира лекия автомобил в КАТ, след което да представите копие на новото свидетелство за регистрация на лекия автомобил, както и ОРИГИНАЛ за справка.

3. При приемане на Заявленията – декларации е необходимо да представите АКТУАЛНА застрахователна полица за сключена застраховка „ Гражданска отговорност“ за 2018 година.

 

Заявленията – декларации с необходимите документи ще се приемат от 11.12.2017 год. всеки работен ден в клона на Дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Сърница от социалните работници К. Трампова и А. Цингарева в сградата на Общината, етаж II , стая № 8.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация