photo orig 1462513

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Дирекция "Социално подпомагане" - Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, съобщава на лицата с увреждане, че подалите молби през месец Декември 2017 г. ще си получат винетните стикери на 18.01.2018 г. (Четвъртък ), а подалите молби през месец Януари 2018г. ще ги получат на 25.01.2018г. (Четвъртък ) в сградата на Община Сърница, етаж II, стая № 8.

Молим правоимащите, да носят личните си карти и входящите номера, при получаването на винетките.

От ръководството

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация