zov za pomosht

Зов за помощ!

Нашият съгражданин – Реджеп Салихов Цингарев се нуждае от операция, за която са необходими средства, които близките му не са в състояние да осигурят сами.

Който има възможност и иска да помогне може да се свърже с близките му за да дари лично или да го направи в поставените за целта кутии за дарения в магазините Атлантик /на центъра и в кв. Петелци/ и Аликанте /на центъра/, както и по банков път:

Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG30 STSA 9300 0011 2449 54
титуляр на сметката – Реджеп Салихов Цингарев

Заседания

  • August 10, 2018

    Заседание 13.08.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • July 23, 2018

    Заседание 26.07.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация