MIG1

Обява за прием 7 2 за публикация 1

Обява за прием 7 2 за публикация 2

Обява за прием 7 2 за публикация 3

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация