БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

Общинска администрация Сърница и Джемиле и Халил Кехая изказват своята благодарност, признателност и уважение към всички хора, отзовали се на призива за подпомагане на лечението на нашата съгражданка и дъщеря Кадрие Кехая. Благодарение на адекватната обществена кампания по набирането на средства, съпричастността на мнозина, своевременно събрана значителна финансова сума и молитвите на всички ни, Кадрие успешно премина през първоначалния етап на лечението в Турция. Сега тя отново е сред нас - в Сърница, и се възстановява.

Кампанията доказа за пореден път сплотеността и милосърдието както на сърничани, така и на българското общество при застигнали ни трагедии – лични и обществени. Нещастието може да сполети всеки, но взаимната подкрепа и помощ спомагат за постигането на големи цели.

От всички нас Кадрие получи незаменим дар – човечност, доброта, състрадание и много обич.

Благодарим Ви!!!

blagodarnosti

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • February 21, 2019

    Заседание 27.02.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация