ОБЩИНА СЪРНИЦА
Вх.№ СР-1885
Дата 03.08.2018 г.
4633 гр. СЪРНИЦА

OD Zemedelie Pazardzhik

Общинска служба по земеделие - Сърница

О Б Я В Л Е Н И Е

     ОС "Земеделие" Сърница съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землището на град Сърница,

     за които е подадено заявление за участие в споразумения за ползване за стопанската 2018/2019 г.

Регистрите са на разположение в ОС "Земеделие" Сърница.

 

CCI06082018

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • July 18, 2019

    Заседание 25.07.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 20, 2019

    Заседание 27.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация