logo sarnitsa new

СР 1942

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • December 14, 2018

    Заседание 20.12.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • November 23, 2018

    Заседание 29.11.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация