OD Zemedelie Pazardzhik

Във връзка с Обявление на ОС "Земеделие" Сърница е издадена настоящата заповед на Директора на ОД "Земеделие" гр. Пазарджик

 1935 002

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация