OD Zemedelie Pazardzhik

Във връзка с Обявление на ОС "Земеделие" Сърница е издадена настоящата заповед на Директора на ОД "Земеделие" гр. Пазарджик

 1935 002

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • October 22, 2018

    Заседание 05.11.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 21, 2018

    Заседание 27.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация