OD Zemedelie Pazardzhik

Във връзка с Обявление на ОС "Земеделие" Сърница и Заповед на Директора на ОД "Земеделие" гр. Пазарджик с Вх.№РД-06-227/02.08.2018, комисията обявява следния график на заседанието.

CCI16082018

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация