OD Zemedelie Pazardzhik

Във връзка с Обявление на ОС "Земеделие" Сърница и Заповед на Директора на ОД "Земеделие" гр. Пазарджик с Вх.№РД-06-227/02.08.2018, комисията обявява следния график на заседанието.

CCI16082018

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • October 22, 2018

    Заседание 05.11.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 21, 2018

    Заседание 27.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация