OD Zemedelie Pazardzhik

Във връзка с Обявление на ОС "Земеделие" Сърница и Заповед на Директора на ОД "Земеделие" гр. Пазарджик с Вх.№РД-06-227/02.08.2018, комисията обявява следния график на заседанието.

CCI23082018

Заседания

  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…
  • August 10, 2018

    Заседание 13.08.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация