MIG1

Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат  Сърница

О Б Я В А

 

На 07.12.2018 година /петък/ от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – Сърница, ул. „Свобода“ №20, етаж 2 – заседателна зала, Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” организира информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на целеви групи от територията.

Информационната среща ще бъде на тема предстоящи приеми на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на Местна инициативна „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница”.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • September 20, 2019

    Заседание 25.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 04, 2019

    Заседание 05.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация