agencia sp logo

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, уведомява всички лица с увреждане получили разпореждане от НОИ за прекратяване на социалната пенсия за инвалидност, че същата ще бъде прехвърлена служебно и преизчислена в Дирекция „Социално подпомагане“ .

Лицата получаващи добавки от Дирекция „Социално подпомагане“ за транспорт, лекарствени средства и телефон не е необходимо да подават заявление.

Заявления ще подават, само лицата с увреждане над 50% степен на увреждане, които не получават добавки от Дирекция „Социално подпомагане“.

Заявленията ще се подават след 15.01.2019 год. в сградата на община Сърница етаж II стая №8 – Социално подпомагане.

 

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • July 18, 2019

    Заседание 25.07.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 20, 2019

    Заседание 27.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация