RIOSV logo

Съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект

ПВ 27 Съобщение за обявяване page 0001

ПВ 27 Съобщение за обявяване page 0002

ПВ 27 Съобщение за обявяване page 0003

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • September 20, 2019

    Заседание 25.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 04, 2019

    Заседание 05.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация