RIOSV logo

Съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект

ПВ 27 Съобщение за обявяване page 0001

ПВ 27 Съобщение за обявяване page 0002

ПВ 27 Съобщение за обявяване page 0003

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 17, 2019

    Заседание 23.04.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 22, 2019

    Заседание 28.03.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация