RIOSV logo

Съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект

ПВ 27 Съобщение за обявяване page 0001

ПВ 27 Съобщение за обявяване page 0002

ПВ 27 Съобщение за обявяване page 0003

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 20, 2019

    Заседание 27.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация