logo sarnitsa new

СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с приемането на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Сърница, приета с Решение №16 от 27.02.2019г. на Общинския съвет,  всички физически и юридически лица /ЕТ, ЕООД, ООД и др./, които имат право да извършват търговска дейност в съответния търговски обект /магазин, заведение и др./ е необходимо да регистрират работното си време в община Сърница.

   За целта трябва да подадат Заявление за регистрация на работното време на обекта в община Сърница.

   Обектите, които се обхващат, посочени  в чл. 3. от Наредбата са:

 1. обекти за търговия с хранителни стоки;
 2. обекти за търговия с нехранителни стоки;
 3. заведения за хранене и развлечения;
 4. обекти за комунални и други услуги;
 5. хотели и други места за настаняване.

   За повече информация в деловодството на община Сърница.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 30, 2020

  Заседание 02.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация