logo sarnitsa new

Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2018 г.

ПОКАНА

Председателят на Общински съвет Сърница

на основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница, кани всички граждани на Общината, представители на бизнес-средите, неправителствени организации, пенсионери, второстепенните разпоредители с бюджет  и цялата общественост на

Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2018 г.

Уважаеми съграждани,

Публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2018 г. ще се проведе на 08.07.2019 г. (понеделник) от 09,00 часа в залата на общински съвет.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това на интернет страницата на общината – www.sarnitsa.bg , в раздел бюджет и отчети -> годишен финансов отчет

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2018 г. на Община Сърница могат да се предоставят в деловодството на Община Сърница или на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Салих Османджиков
Председател на Общински съвет  Сърница

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация