Gerb RB

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Писмо от Министерството на туризма относно предоставяне на тестова версия на Единна система за туристическа информация, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър

 

Писмо от Министерство на туризма page 001

Писмо от Министерство на туризма page 002

Писмо от Министерство на туризма page 003

Писмо от Министерство на туризма page 005

За да посетите страницата на ЕСТИ, отворете следния линк:
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya

За подаване на заявка за регистрация на хотелиери в реалната среда на ЕСТИ, използвайте следния линк:
https://esti.tourism.government.bg

Адресът на тестовата система на ЕСТИ е достъпна на следния линк: https://estitest.tourism.government.bg

Видео инструкции за работа със системата ЕСТИ са достъпни на следния линк:
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/video-obucheniya

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • September 20, 2019

    Заседание 25.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 04, 2019

    Заседание 05.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация